Postanowienia wstępne i informacje
1. Właścicielem Sklepu Internetowego „Sklep przy kominku" dostępnego pod adresem www.sklepprzykominku.pl jest Sklep Wielobranżowy Izabela Karna - Mściwujcwska z siedzibą w Białymstoku ul. Wiewiórcza 11 posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 9660868577 zwany dalej Sprzedającym.
2. Osoba składająca zamówienie w „Sklepie Przy Kominku' zwana jest Klientem lub Zamawiającym.
3. Sklep Wielobranżowy jest akceptantem złożonego zamówienia.
4. Klientami Sklepu Przy Kominku mogą być osoby pełnoletnie lub osoby prawne mające swój adres zamieszkania lub siedzibę na terenie Polski.
5. Przedmiotem umowy są wszelkie towary, które Klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego Sklep Przy Kominku.
6. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym Sklep Przy Kominku zostały wprowadzone legalnie, są fabryczne nowe wolne od wad fizycznych i prawnych.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowego jest przeglądarka internetowa.
2. Warunkiem koniecznym dokonania zamówienia w Sklepie Przy Kominku jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia zawierającego dane niezbędne do jego realizacji w tym
2.1. Rodzaj i liczbę zamawianych produktów, dane zamawiającego, imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres zamieszkania lub adres firmy, adres e-mail,
numer telefonu kontaktowego,
2.2 Sposób zapłaty,
sposób odbioru towaru,
adres wysyłki towaru,
dane do faktury,
nazwa firmy,
adres siedziby firmy,
numer identyfikacji podatkowej NIP
3. Wypełnienie formularza zamówienia, oznacza, że Zamawiający zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
4. Poprzez wypełnienie formularza zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w formularzu zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt Ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.
5. Podanie przez Zamawiającego w w. formularzu e-mail oznacza, iż on wyraża zgodę na przetwarzanie drogą elektroniczną korespondencji handlowej z zamówieniem.
6. Zgodnie z Ustawą z dnia 2.03.2002 r. o ochronie praw konsumentów z towaru zakupionego w moim sklepie można zrezygnować w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko jeśli produkt nie nosi śladów użytkowania, ani został w żaden sposób zniszczony. Zwracany towar należy zaopatrzyć w otrzymany wraz z nim dowód zakupu wraz z adnotacją zwrot,
pieniądze zwracamy przelewem w terminie 14 dni i nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. Uszkodzone przesyłki w trakcie transportu będą uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki.
8. Zamówienia , które wpłyną w dni robocze po godz 15 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym.
9. W przypadku braku towarów w sklepie Sprzedający niezwłocznie powiadamia.
10. Formy płatności: zapłata w Sklepie ul. Wiewiórcza 11 w Białymstoku, za pobraniem - zapłata firmie kurierskiej realizującej dostawę zamówienia
11. Zamówione towary można odebrać w Sklepie Wielobranżowym w Białymstoku przy ul. Wiewiórczej 11.
12. Łączna kwota do zapłaty składa się z ceny towaru oraz kosztów wysyłki.
13. Koszty wysyłki uzależnione są od wagi zamówionego towaru i są pokrywane przez Zamawiającego. Sprzedający każdorazowo określa koszty wysyłki w potwierdzeniu zamówienia.
14. Dodatkowe koszty transportu wynikajace z nieodebrania towaru przez Zamawiającego pokrywa Zamawiający.
15. Paragon lub Fakturę Zamawiający otrzymuje wraz listem przewozowym na przesyłce.
16. Sprzedający realizuje dostawy na terenie Polski.
17. Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z terminami przewidzianymi w Kodeksie Cywilnym lub Ustawie z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.
18. Reklamacje proszę składać poprzez c-mail na adres : www.sklepprzykominku.pl , telefonicznie 857434983 i 721269091 bądz listownie na adres : Sklep Wielobranżowy Izabela Karna - Mściwujewska ul. Wiewiórcza 11 , 15-535 Białystok
19. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty związane z reklamacją pokrywa Zamawiający .
20. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
21. Dane osobowe gromadzone są wyłącznie na potrzeby Sprzedającego przetwarzane w celu realizacji zamówień i sprawowania gwarancyjnego.
22. Kiient może napisać żądanie o usunięcie swoich danych ze zbioru danych Sprzedającego.
23. Ninicjszy Regulamin jest dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień w sklepie internetowym Sklep Przy Kominku.
24. Sprzedający zastrzega sobie : prawo do zmian w regulaminie, prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży; zmiany cen produktów.
25. Zdjęcia produktów mogą ze względów technicznych odbiegać swoim wyglądem i kolorem od oryginału.
26. Wszystkie ceny podane na stronie sklepu są cenami brutto z podatkiem VAT.
27. Wszelkie spory związane z realizacją zamówienia pomiędzy Sprzedającym a Klientem właścicielka sklepu internetowego rozstrzyga w drodze negocjacji polubownego zakończenia sporu.